مراحل تولید کاغذ

در تولید کاغذ مراحل مختلفی وجود دارند که به طور پیوسته با یکدیگر در ارتباط اند 
در اولین مرحله ابتدا مواد خام مورد نیاز جهت تولید الیاف کاغذ شامل  تنه درختان یا ساقه برخی گیاهان برش داده می شوند و به قطعات کوچکتر تبدیل می شوند سپس اصطلاحا به چیپس چوب تبدیل و با قرارگرفتن در معرض بخار آب و وارد شدن به دستگاه آسیاب چوب  تبدیل به الیاف چوبی سلولزی می شوند و سپس خشک می شوند که به این صفحات الیاف ضخیم؛ خمیر کاغذ می گویند‌
در مرحله بعد صفحات خمیر وارد قسمت خمیرساز دستگاه شده و پس از ترکیب با آب و مواد دیگر؛ مایع خمیر روی قسمت های خشک کن دستگاه قرار می گیرد و رطوبت آن گرفته می شود و سپس به صورت رول پیچانده می شود و کاغذ نهایی تولید می شود